Wzory pism w windykacji

Wzory pism przydatnych dla mediatorów:

Oświadczenie o uznaniu roszczenia

MONIT

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wezwanie do wykupu weksla zabezpieczającego umowę o pożyczkę