Prawo

Czym jest mediacja?

Mediacja to jedno z alternatywnych narzędzi rozwiązywania sporów obok negocjacji. Ta metoda polega na rozwiązaniu sporu przez uczestników konfliktu przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora.