Prawo

Baza Danych Ubezpieczeniowych

Czym jest BDU?

BDU, to tak naprawdę tylko i aż narzędzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które ma a zadanie ułatwić analizę i monitorowanie rynku ubezpieczeń w Polsce.