Finanse

Co to jest faktoring?

Faktoring polega na tym, że instytucja finansowa, czyli faktor kupuje (z regresem bądź bez regresu do sprzedającego) wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta), których dotyczą umów gospodarczych (sprzedaży lub usług) z partnerami faktoranta (kupującym, dłużnikiem faktoringowym).