Fotowoltaika

Mój prąd 2021

Mój prąd 2021 i inne sposoby na dofinansowanie fotowoltaiki w 2021 roku

W ostatnich latach następuje szybki rozwój sektora związanego z energetyką słoneczną i dynamiczny rozwój tej branży. Na rynku pojawiają się nowe technologie mające na celu ekologiczne pozyskiwanie tańszej energii i dbałość o czyste powietrze. Obecnie nowoczesnym źródłem ekologicznego pozyskiwania energii jest fotowoltaika. W celu przyspieszenia wdrożenia tej technologii przygotowane są odpowiednie programy rządowe.

MÓJ PRĄD – PRIORYTETOWY PROGRAM DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Program obejmuje dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych. Jego celem jest wsparcie produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby i, co tym idzie, pozyskanie oszczędności dla budżetu domowego. Program funkcjonuje od 2019 roku aż do wyczerpania środków o wartości 1 mld zł. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie

– wynosi do 50% kosztów instalacji i stanowi kwotę nie większą niż 5 000 zł,

– nie może być łączone z innymi programami ze środków publicznych,

– jest możliwe, jeżeli inwestycja nie stanowi rozbudowy instalacji już istniejącej.

Aby otrzymać to dofinansowanie konieczny jest też montaż licznika dwukierunkowego, a instalacja paneli powinna być już wykonana i podłączona do sieci.

 

Program „Mój prąd”  będzie zwiększony o dodatkowo 100 mln złotych, tak aby środków wystarczyło dla wszystkich, którzy złożą wnioski do 18 grudnia 2020 roku.

Ponadto Ministerstwo Klimatu (MK) już dzisiaj deklaruje powstanie nowego programu wsparcia prosumentów – następca programu Mój prąd ma zacząć działać już w pierwszym kwartale 2021 roku.  MK potwierdza, że celem rządu jest wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii i prosumentów, tak,  aby w 2030 roku liczba prywatnych elektrowni fotowoltaicznych przekroczyła milion

 

Zyski z fotowoltaiki

Koszt instalacji paneli fotowoltaicznych zwraca się po około 7 latach, można go odliczyć od podatku
i co ważne, dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

CZYSTE POWIETRZE – PROGRAM PRZEZNACZONY NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Program dedykowany jest właścicielom domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację budynku mieszkalnego. Realizowany jest, tak jak i poprzedni,  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie programu CZYSTE POWIETRZE dla paneli fotowoltaicznych jest przyznawane tylko w formie preferencyjnej pożyczki ponieważ jego podstawowym celem jest wsparcie w zakresie termomodernizacji. Co istotne, program ten będzie realizowany do 2029 roku.

AGROENERGIA – PROGRAM WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW WSI

Program jest skierowany bezpośrednio do osób indywidualnych, chcących zainwestować
w odnawialne źródła energii, a mieszkających na wsi. Jego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko i poprawa jakości powietrza. Dofinansowanie dotyczy instalacji paneli  fotowiltaicznych, pomp ciepła i instalacji hybrydowych, tj.  fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.

Całkowity budżet tego programu wynosi 200 mln zł, z tego 120 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a  80 mln – na wsparcie bezzwrotne.

 

PAKIET PROSUMENCKI – DEDYKOWANY PRZEDSIĘBIORCOM

Pakiet wprowadzono w życie nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii,

a skierowany jest on do średnich i małych przedsiębiorców, którzy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki korzystnie rozliczać. Umożliwia im to obniżenie kosztów energii wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo.

ULGA PODATKOWA NA PANELE FOTAWOLTAICZNE

Z ulgi mogą korzystać podatnicy PIT płacący podatek 18% lub 32% oraz osoby płacące  19% stawki podatku i opłacający ryczałt od przychodów, które są właścicielami domów jednorodzinnych i wprowadzają w nich termomodernizację. Należy podkreślić, że ulga ta dotyczy wszystkich podatników, również tych, którzy korzystali  z innych pomocy na realizację termomodernizacji, ale wysokość ulgi zostaje wówczas pomniejszona o kwotę dofinansowania.

DOTACJE REGIONALNE NA OZE

Oferta wsparcia wojewódzkich programów dotacyjnych  jest bogata, ale mniej popularna niż programów rządowych. Można starać się o różne dotacje, ale wybrać należy tylko jedną. Przy czym można starać się o dotacje w różnych miejscach i zrezygnować z wniosku, kiedy otrzyma się pozytywną weryfikację z jednego, najbardziej korzystnego projektu. Mimo, że projekty regionalne są mniej popularne, to pieniądze przeznaczone na ten cel są duże, warto więc zainteresować się nimi.

Innymi formami finansowania inwestycji fotowoltaicznych są kredyty i leasingi.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

+48 606701316

Dariusz Siejak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *