Finanse

Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

 

Rozwód to bardzo traumatyczna sytuacja w życiu każdej osoby, którą to spotyka. Sprawa staje się jeszcze trudniejsza, gdy mamy niespłacony kredyt hipoteczny.

Co można zrobić z kredytem po rozwodzie? Czy hipoteka wiąże na dłużej niż węzeł małżeński?

 

Rozwodzę się i mam kredyt, co mam zrobić najpierw?

 

Kredyty hipoteczne na dom albo mieszkanie zaciąga coraz więcej młodych osób zaraz po ślubie. Każda para chciałaby mieszkać samodzielnie, a ceny nieruchomości cały czas systematycznie idą w górę i nic nie zapowiada ich spadku, więc zakup mieszkania z oszczędności dla wielu jest poza zasięgiem i możliwościami finansowymi. Ale mało kto biorąc ślub myśli także o rozwodzie. Niestety w trakcie trwania małżeństwa podejmuje się decyzje, jak ta o kredycie, które to na wypadek rozstania niosą za sobą istotne konsekwencje finansowe i prawne.

Możliwości jest wiele i należy podkreślić, że wypracowaniu odpowiedniej opcji zawsze może pomóc mediacja, ponieważ dużo zależy od dobrej woli obu stron.

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że mimo orzeczenia rozwodu przez sąd, w kwestii kredytu nic się nie zmienia, strony nadal są w równym stopniu zobowiązane do spłaty (o ile miały wspólnotę majątkową przed rozwodem). W praktyce bowiem sądy rzadko orzekają rozwód i jednocześnie dokonują podziału majtku, choć jest to dopuszczalne przez procedurę. Z reguły do podziału dochodzi już po rozwodzie.

 

1.     Wspólna spłata kredytu po rozwodzie

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby byli małżonkowie zarządzali mieszkaniem lub domem wspólnie i razem spłacali nadal kredyt. Zdarza się tak, zwłaszcza gdy mają oni małe dzieci i im chcą przekazać mieszkanie w przyszłości, że póki mogą, wynajmują nieruchomość. Taki scenariusz jednak jest rzadkością.

 

2.     Jeden z małżonków spłaca kredyt samodzielnie

To wariant najczęstszy – kiedy jedna ze stron zobowiązuje się do spłacania kredytu i jeżeli jest taka potrzeba to wyrównuje odpowiednią kwotę drugiej stronie.  Trzeba jednakże zwrócić uwagę na dwie kwestie: zdolność kredytową jednej ze stron i zgodę na przejęcie zobowiązania przez drugą stronę.

Pierwszy aspekt może być najbardziej kłopotliwy, ponieważ algorytmy i polityka banków działają w ten sposób, że zdolność kredytowa jednej osoby zawsze będzie dużo niższa niż pary. W takim przypadku praktyka pokazuje, że w miejsce byłego małżonka wstępuje nowy partner strony, która przejęła kredyt lub inna osoba bliska (na przykład rodzic).  Inną metodą jest dobranie dodatkowego zabezpieczenia.

Zgoda drugiej strony, co warto podkreślić, jest również wymagana do przejęcia długu,
a to nie zawsze jest proste z uwagi na emocje i różne interesy byłych małżonków.

 

3.     Sprzedajemy mieszkanie i spłacamy kredyt

 

Podział zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny wraz ze spłatą nieruchomości jest równie częstą praktyką. Polega on na tym, że strony zgadzają się co do sprzedaży nieruchomości, a następnie ewentualną nadwyżkę dzielą między siebie.

Uwaga, jeżeli mieszkanie zostało kupione w trakcie małżeństwa bez żadnych zastrzeżeń przez oboje małżonków, to nie dopuszczalne jest przy sprzedaży podzielenie się pieniędzmi za spłatę w nierównych częściach. Chyba, że orzeczenie lub zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna tak stanowi.

 

4.     Kredyty frankowe a rozwód

 

Popularność kredytów we frankach spowodowała, że obecnie ci kredytobiorcy, którzy przeszli procedury rozwodowe są w najcięższej sytuacji, bowiem może się zdarzyć, że kwota otrzymana ze sprzedaży nieruchomości nie pokryje całości zobowiązania wobec banku. Sprawa komplikuje się podwójnie, gdy jeden z małżonków chce podjąć walkę z bankiem w sprawie roszczeń za niezgodne z przepisami oferowanie kredytów frankowych.

 

Pomoc mediatora i doradcy finansowego w trakcie rozwodu

 

Mediacja jest sposobem na skuteczne rozwiązanie wielu spornych spraw w trakcie i po rozwodzie. Kwestia poradzenia sobie z kredytem po rozstaniu, jak pokazałem, zależy w dużej mierze od dobrej woli obu stron. Często jednemu z byłych małżonków jego wizja wydaje się najkorzystniejsza i to nie tylko dla niego, ale i dla wszystkich zainteresowanych, a jednak dochodzi do kłótni i konfliktów. Czasami są to sprzeczki dotyczące ceny sprzedawanego lub wynajmowanego lokalu, albo sposobu podziału nadwyżki po spłacie kredytu, czy brak zgody na przejęcie kredytu przez nowego partnera/partnerkę byłego małżonka. W takich przypadkach mediator może pomóc i ułatwić rozwiązanie sprawy.

Doradca finansowy to z kolei osoba, która pomoże Wam wybrać najlepsze rozwiązanie, tak by zminimalizować koszty podziału majątku i spłaty zobowiązań.

 

Podsumowując, kredyt hipoteczny wiąże ludzi na dłużej niż małżeństwo, taka jest niestety smutna prawda.

One thought on “Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *