Odszkodowania

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

 

Jak napisać dobre odwołanie do ubezpieczyciela? Co należy w nim zawrzeć? Ile mam czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Wyjaśniam.

Jak napisać odwołanie?

Na zgłoszenie szkody co do zasady przysługuje odszkodowanemu 3 lata od momentu jej powstania lub chwili dowiedzenia się o szkodzie. Jeżeli szkoda jest następstwem występku lub przestępstwa, wówczas termin na zgłoszenie wynosi aż 20 lat! Ale nie warto zwlekać i należy to zrobić niezwłocznie.

Ubezpieczyciel  bardzo często, jak pokazują badania niezależnych instytucji w pierwszej decyzji zaniżają wysokość wypłaconej kwoty. Należy się więc odwołać od takiej decyzji zanim złoży się pozew do sądu. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że do złożenia odwołania uprawnia nas ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 2015 roku.

 

Odwołanie od decyzji PZU lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego powinno co do zasady być złożone pisemnie. Formy są następujące:

 • przez pocztę elektroniczną, formularz zgłoszeniowy,
 • tradycyjnie pocztą
 • telefonicznie – infolinia

Ja rekomenduję zawsze formę pisemną.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Odwołanie musi zawierać podstawowe elementy i powinno być krótkie i zwięzłe. Skup się na najważniejszych aspektach zdarzenia i skutkach, jakie ono wywołało. 

Elementy odwołania to:

 • Imię i nazwisko,
 • numer polisy, numer szkody, numer decyzji podstawowej
 • żądanie,
 • numer konta i dane jego właściciela,
 • uzasadnienie żądania,
 • lista załączników,
 • podpis własnoręczny (nie skan).
 • załączniki

Uzasadnienie odwołania

Pisząc uzasadnienie odwołania zawsze należy być skrupulatnym i kierować się zasadą od ogółu do szczegółu. Nigdy uzasadnienie nie powinno być zbyt obszerne. Należy każdy fakt, na który się powołujemy potrafić udowodnić.

Pamiętaj, że nie ma potrzeby powielać dokumentów, które zostały już dołączone w pierwszym piśmie zgłoszenia szkody. Po wtóre – zawsze miej potwierdzenie złożenia odwołania.

Jeżeli nie wiesz, jak napisać odwołanie, to zadzwoń do nas, pomożemy Ci!

 

tel. 530919513