Finanse

Gwarancja bankowa – kiedy może pomóc w biznesie?

Gwarancja bankowa – kiedy jest pomocna w biznesie?

Na czym polega gwarancja bankowa i jak mądrze z niej korzystać?

Gwarancja bankowa to zobowiązanie się banku do dokonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji.

Instytucja ta jest regulowana przez art. 81 ust. 1 Prawa bankowego z 1997 roku.

 

Gwarancję bankową stosuje się przede wszystkim w zabezpieczeniu:

  • spłaty kredytu,
  • wykonania umowy,
  • zapłaty za zakupiony towar,

Gwarancja bankowa jest coraz chętniej wykorzystywana przez przedsiębiorców, a to dlatego, że:

  • zwiększa wiarygodność zobowiązanego (np. wykonawcy)
  • poprawia sytuację wierzyciela (np. zleceniodawcy)

W razie nie wykonania umowy, beneficjent zgłasza się do banku o wypłatę sumy gwarancyjnej.

Umowa gwarancji bankowej musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

Gwarancja bankowa, to świetne narzędzie dla młodych przedsiębiorców i start-upów, wzmacnia ich wiarygodność i niweluje obawy do współpracy z nimi. Mogą z niej korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

 

Należy się liczyć z tym, że bank zbada wiarygodność finansową oraz może domagać się ustanowienia zabezpieczenia na majątku. Jednak nie jest to obligatoryjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *