Prawo

Czym jest windykacja?

Windykacja – Co To Takiego?

Czym jest windykacja? Jakie są jej rodzaje? Kiedy powinniśmy pomyśleć o windykacji dłużnika?

 

Pojęcie to oznacza dochodzenie swoich wierzytelności od dłużnika. Innymi słowy, kiedy chcemy odzyskać swoje pieniądze od dłużnika, to mamy na myśli ich windykację.

Windykację dzielimy na kilka rodzajów:

  • polubowną (miękką),
  • sądową (prawną, twardą),
  • komorniczą,
  • pokomorniczą.

 

W każdej z wyżej wymienionych rodzajów zmieniają się przede wszystkim narzędzia służące odzyskaniu należności, zmienia się także pozycja wierzyciela i dłużnika, także ramy prawne ulegają pewnej zmianie. Wspólnym mianownikiem każdego z rodzajów windykacji jest cel – nakłonienie dłużnika aby uregulował swoje zobowiązania.

Windykacja jest zatem procesem, który opiera się na ramach prawnych i etycznych przy zastosowaniu konkretnych narzędzi.

Windykacja miękka (soft) to proces, który jest podstawową formułą w odzyskiwaniu należności. Może ona

 

przybrać różną formę: windykacji bezpośredniej, pośredniej, terenowej. Metody wykorzystywane na tym etapie są bardzo różne i elastyczne. Musimy jednak zwrócić uwagę, że windykacja na etapie polubownym niesie za sobą plusy zarówno po stronie wierzyciela, jak i po stronie dłużnika, bowiem nie generują się dodatkowe koszty, obie strony oszczędzają także czas i ograniczają negatywne emocje. Windykacja polubowna doceniana jest przez wielu przedsiębiorców, którzy nauczyli się prowadzić ją w sposób systematyczny, profesjonalny, a co za tym idzie skuteczny i efektywny.

 

Windykacja prawna zwana także sądową  charakteryzuje się sformalizowaniem oraz nadaniem całemu procesowi sztywnej formuły. Zwykle odbywa się ona już w asyście profesjonalnych pełnomocników procesowych (adwokatów i radców prawnych). Jej immanentną cechą jest ograniczenie możliwości negocjacyjnych na rzecz skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.

Kolejny rodzaj windykacji odbywa się za pomocą komornika. Jest to proces bardzo  zinstytucjonalizowany, bowiem komornik jest funkcjonariuszem publicznym (Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku) i działa na podstawie orzeczenia sądu. Z punktu widzenia dłużnika, ten rodzaj windykacji jest bardzo niekorzystny, ponieważ wszelkie negocjacje są tu już właściwie bezcelowe, a komornik nie ma możliwości, co oczywiste, zmiany tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd.

Ostatni model, czyli windykacja pokomornicza – to najtrudniejszy rodzaj windykacji z punktu widzenia wierzyciela. Dochodzi do niego, gdy wszelkie wcześniejsze próby  odzyskania swoich należności spełzły na niczym, kiedy to egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, ponieważ dłużnik nie posiadał swojego majątku podlegającego egzekucji. Ta formuła odzyskiwania należności jest skomplikowana i trudna, rzadko przynosi efekty, ponieważ dłużnik nie chce lub nie może spełnić świadczenia, a co za tym idzie nie chce też podjąć negocjacji w tym zakresie. Oczywiście istnieją metody i techniki efektywnej windykacji pokomorniczej, jednak są one stosowane już wyłącznie przez profesjonalistów z wykorzystaniem różnych narzędzi prawnych i czynności faktycznych.

 

Reasumując – windykacja, to proces, który jest bardzo złożony i na wielu etapach wymaga zaangażowania różnych środków i narzędzi.

 

Autor: dr Paweł Siejak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *