Co To Jest Miękka Restrukturyzacja Przedsiębiorstwa?

 

Na czym polega restrukturyzacja? Jakie są jej rodzaje? Jakie zmiany zostały wprowadzone w związku z COVID-19
w restrukturyzacji firm? Czym jest miękka restrukturyzacja. Lepiej ogłosić upadłość czy restrukturyzację?

 

Czym Jest Restrukturyzacja Firmy?

 

Postępowanie restrukturyzacyjne zostało uregulowane w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne z 2015 roku. Jednocześnie procedurę tę wyodrębniono z dawnego postępowania naprawczego.  Proces ten polega na reformie przedsiębiorstwa, które popadło
w tarapaty finansowe i stało się niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

 

Rodzaje Postępowania Restrukturyzacyjnego

 

Wyróżnia się następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które różnią się stopniem sformalizowania i ingerencji w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (najbardziej przypominające dawne postępowanie naprawcze),
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

UWAGA!

Od czerwca 2020 do czerwca 2021 czasowo będzie obowiązywało uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zostało ono wprowadzone w ramach tzw. IV tarczy antykryzysowej.

 

            Miękka Restrukturyzacja

 

Pojęcie miękkiej restrukturyzacji nie jest uregulowane ustawowo. Jej wdrożenie nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku o restrukturyzację lub upadłość, o ile inne przepisy ta stanowią. Miękką restrukturyzację mogą natomiast przeprowadzić przedsiębiorstwa, które są jedynie zagrożone utratą płynności, pogubiły się w regulowaniu zobowiązań lub mają problemy strukturalne. Bowiem pojęcie miękkiej restrukturyzacji jest niesłychanie szerokie
i obejmuje wszelkie działania faktyczne i prawne, które zmierzają do poprawy wiarygodności oraz efektywności przedsiębiorstwa.

Procedura ta składa się z wielu elementów, a ich katalog jest jedynie przykładowy, zawiera między innymi takie czynności, jak:

 • mediowanie z partnerami w biznesie,
 • przyspieszona windykacja dłużników,
 • renegocjacje kontraktów długoterminowych,
 • reorganizację struktury zatrudnienia,
 • poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji,
 • ograniczenie kosztów stałych,
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania.

 

Podsumowując – miękka restrukturyzacja, to proces wykonywany poza sądem i bez ram formalnych, jednak jej cel jest taki sam, to znaczy przywrócenie przedsiębiorstwu płynności finansowej i poprawienie jego efektywności.

 

 

Autor: Paweł Siejak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *