Finanse

Co to jest faktoring?

Wiecie czym jest faktoring?

 

Faktoring usługa na rynku instrumentów finansowych, która pozawala zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Pewnie nie wiedzieliście, ale to narzędzie finansowe ma swoje korzenie jeszcze w  średniowieczu, a stał się bardzo popularny w XVIII wieku w toku wymiany handlowej Anglików z koloniami.

Faktoring polega na tym, że instytucja finansowa, czyli faktor kupuje (z regresem bądź bez regresu do sprzedającego) wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta), których dotyczą umów gospodarczych (sprzedaży lub usług) z partnerami faktoranta (kupującym, dłużnikiem faktoringowym).

Wierzytelności, aby mogły być objęte faktoringiem muszą być:

  • przyszłe,
  • krótkoterminowe,
  • niewymagalne,
  • płatne zwykle w terminie od 14 – 210 dni

 

Należy pamiętać, że faktoring, to umowa trójstronna.

W ten sposób zabezpieczony zostaje przedsiębiorca, który sprzedaje lub oferuje swoje usługi z odroczonym terminem płatności. Ten doskonały instrument finansowy jest jeszcze nadal bardzo mało znany w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *