Nieruchomości, prawo
i finanse

Dariusz Siejak

Patronus-lex
ul. J. i J. Śniadeckich 26, lok. 16
25-366 Kielce

 

Nasze aktualne oferty

+48 606701316 


 patronus-lex@wp.pl 

Zobacz mapę dojazdu

Legal Due Diligence

 

Legal Due Diligence, czyli audyt prawny.

Celem audytu jest identyfikowanie ryzyk prawnych. 

Jest to doskonałe rozwiązanie przewidziane dla przedsiębiorców z kilkuletnim stażem. 

 

LDD polega na sprawdzeniu sytuacji prawnej danego podmiotu, wykryciu błędów w funkcjonowaniu i przedstawieniu rozwiązania, aby je naprawić. 

 

Audyt prawny obejmuje przede wszystkim analizę:

- kwestii korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem podmiotu (rejestr, organizacja), 

- umów zawartych z członkami organów podmiotu, wspólnikami, udziałowcami, a także podmiotami powiązanymi, 

- spraw związanych z prawami własności intelektualnej

- zasad ochrony danych osobowych

- spraw pracowniczych 

- zobowiązań spółki

- zobowiązań administracyjnoprawnych

- postępowań sądowych i administracyjnych

 Audyt prawny, Paweł Siejak

Na zakończenie każdego audytu sporządza się raport na temat wszystkich zidentyfikowanych ryzyk prawnych (ułożony według stopnia zagrożenia, od najistotniejszego). W drugiej części raportu znajdują się zalecenia i rekomendacje, których zastosowanie zniweluje ryzyka w przyszłości i usprawni funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

 

Audyt prawny prowadzą z reguły prawnicy specjalizujący się w prawie gospodarczym,  mający doświadczenie i umiejętność strategicznego myślenia. LDD, to rodzaj "sprzątania" w przedsiębiorstwie. I tak, jak w każdym domu robimy porządki systematycznie i regularnie, tak we własnym przedsiębiorstwie powinno się dbać o porządek. 

 

 

 

 

     

Autor: Paweł Siejak.