Nieruchomości, prawo
i finanse

Dariusz Siejak

Patronus-lex
ul. J. i J. Śniadeckich 26, lok. 16
25-366 Kielce

 

Nasze aktualne oferty

+48 606701316 


 patronus-lex@wp.pl 

Zobacz mapę dojazdu

Spółka z.o.o. - czy warto?

Jeżeli Wasze przedsiębiorstwo odnosi coraz większy sukces, wzrasta liczba klientów i kontraktów, to tym samym rośnie ryzyko prowadzonej działalności. Dalsze prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub funkcjonowanie w ramach spółki cywilnej jest coraz bardziej "niekomfortowe",  po pierwsze  spółka cywilna nie posiada swojej własnej podmiotowości prawnej co oznacza, że stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka lecz jej wspólnicy. Wiąże się z tym duże ryzyko w zakresie ponoszonej odpowiedzialności. Zarówno wspólnicy spółki cywilnej, podobnie, jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działanlość gospodarczą  odpowiadają całym posiadanym majątkiem za zobowiązania spółki. Oprócz tego istnieje ryzyko rozwiązania spółki dwuosobowej w przypadku śmierci jednego ze wspólników.


Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem. W praktyce oznacza to, że wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania, a odpowiedzialność tą ponosi sama spółka albo członkowie jej zarządu.  Olbrzymią zaletą prowadzenia działalności w tej formie jest oddzielenie majątku spółki od majątku jej udziałowców. Jednakże niekorzystne w spółce z.o.o. jest tzw. podwójne opodatkowanie.

Zgodnie z obowiązującym prawem spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę handlową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych.

Trzeba podkreślić, że przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokonać zawsze bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji, ani też rodzaj branży, w jakiej prowadzona jest działalność.

 

 


ZALETY przekształcenia: 

  • nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem prywatnym wspólników zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki.
  • stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności
  • zwiększa się WIARYGODNOŚĆ przedsiębiorstwa na rynku
  • możliwość łatwiejszego kontynuowania przez spadkobierców działalności po śmierci udziałowca spółki niż w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej, która powoduje całkowite rozwiązanie spółki. W przypadku spółki kapitałowej, to spółka jest posiadaczem koncesji i zezwoleń, a więc może kontynuować działalność również po śmierci udziałowca
  • brak obowiązku opłacania składek do ZUS, gdyż wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

 

 

Paweł Siejak