Nieruchomości, prawo
i finanse

Dariusz Siejak

Patronus-lex
ul. J. i J. Śniadeckich 26, lok. 16
25-366 Kielce

 

Nasze aktualne oferty

+48 606701316 


 patronus-lex@wp.pl 

Zobacz mapę dojazdu

     Wielu klientów po wypadku często zgłasza się do mojej kancelarii z pytaniem "czy należy mi się odszkodowanie", "czy kierowcy nic nie będzie", "kiedy powinno się zgłosić szkodę"?

   Dlatego właśnie w tym poście postanowiłem odpowiedzieć na najistotniejsze pytania zadawane przez moich klientów.

 

odszkodowania kielce     

 

Po pierwsze, kiedy już przydarzył się wypadek, czy to komunikacyjny, czy w pracy lub w innych okolicznościach, to zawsze najlepiej jest skontaktować się z prawnikiem, konsultacja zwykle okazuje się bezcenna w toku dalszego postępowania przed ubezpieczycielem. Prawnik przede wszystkim doradzi, jak zebrać i zabezpieczyć oraz utrwalić dowody po zdarzeniu.

 

Odszkodowanie - komu ono się należy?        

 

    Odszkodowanie po wypadku zawsze należy się od sprawcy zdarzenia. Jeżeli jest on ubezpieczony, to roszczenie będzie spełnione z jego polisy odpowiedzialności cywilnej (OC), jeżeli takiej polisy niestety nie posiada, to odszkodowanie zapłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

     Odszkodowanie należy nam się zawsze kiedy doszło do uszczerbku na zdrowiu, rozstroju psychicznego lub utraty korzyści.

        

    Z doświadczenia wiem, że zdarzają się wypadki, kiedy to sprawca zdarzenia jest osobą bliską dla poszkodowanego. W takich sytuacjach także należy się odszkodowanie i nie ma powodów do obaw, sprawca nie będzie pociągnięty do finansowej odpowiedzialności (o ile nie był pod wpływem środków odurzających).

  Z mojej praktyki wynika, że osoba poszkodowana powinna skorzystać z pomocy w procesie dochodzenia odszkodowania, ponieważ brak szczegółowej wiedzy oraz fakt konieczności złożenia oświadczeń na piśmie powoduje w razie wystąpienia błędnego lub niedokładnego działania bardzo duże trudności 

z wycofaniem się z zajętego stanowiska lub jego sprostowania.

 

     Tylko dzięki pomocy dobrego prawnika, który skutecznie negocjuje, a w razie potrzeby reprezentuje przed sądem można liczyć na uzyskanie pełnego, adekwatnego do rozmiarów doznanej szkody odszkodowania.

        

         W tym miejscu warto też podkreślić, że orzecznictwo sądowe systematycznie zwiększa kwoty odszkodowań, co zaowocowało ostatnimi zwyżkami składek w polisach OC kierowców, ale to już temat na kolejny post...autor: Paweł Siejak