Nieruchomości, prawo
i finanse

Dariusz Siejak

Patronus-lex
ul. J. i J. Śniadeckich 26, lok. 16
25-366 Kielce

 

Nasze aktualne oferty

+48 606701316 


 patronus-lex@wp.pl 

Zobacz mapę dojazdu

Kto powinien zainteresować się ubezpieczeniem odpowiedzialności majątkowej urzędników?

33

 

Co na to ustawa?

W art. 2. pkt 1.1 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011r , Nr 34, poz. 173 z 2016r, poz. 178)   znajdziemy określenie „funkcjonariusza publicznego” podlegającego odpowiedzialności majątkowej zgodnie z tą ustawą. W artykule zapisane jest, że odpowiedzialności podlega osoba „… biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ”.  Innymi słowy, KAŻDA osoba biorąca udział w PROWADZENIU I ROZSTRZYGNIĘCIU sprawy podlega odpowiedzialności.

Są to urzędnicy:

  • przygotowujący decyzje lub postanowienie,
  • badający sprawę,
  • prowadzący sprawę merytorycznie,
  • przeprowadzający rozprawy administracyjne zgodnie z KPA,
  • przeprowadzający kontrolę, itd.

odpowiadają majątkowo zgodnie z tą ustawą za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność solidarna

Ustawodawca przewidział (art 9. pkt. 2, 3, 5) odpowiedzialność solidarną funkcjonariuszy biorących udział w przeprowadzeniu i rozstrzyganiu sprawy. Każdy z nich ponosi wtedy odpowiedzialność stosownie do przyczynienia się do rażącego naruszenia prawa i stopnia winy.

Ubezpieczenie dla Urzędnika

Jedynie przyjęcie zasady, że udziela się ochrony za wypadek w postaci zgłoszenia roszczenia przez prokuratora, chroni urzędnika przed tym mechanizmem.

Zadzwoń lub napisz, stworzymy ofertę specjalnie dla Ciebie! 

Jakość na najwyższym poziomie!


Paweł Siejak