Nieruchomości, prawo
i finanse

Dariusz Siejak

Patronus-lex
ul. J. i J. Śniadeckich 26, lok. 16
25-366 Kielce

 

Nasze aktualne oferty

+48 606701316 


 patronus-lex@wp.pl 

Zobacz mapę dojazdu

 

Kiedy dochodzi do eksmisji małżonka w sprawie o rozwód?

 

Bardzo poważny problem, kiedy podczas sprawy o rozwód małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie.  

W takim wypadku, to sąd orzeka w wyroku o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków.

27

Orzekając o wspólnym mieszkaniu sąd przede wszystkim berze pod uwagę potrzeby dzieci oraz małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Zdarza się, że wyjątkowo sąd może także orzec eksmisję drugiego małżonka. gdy  ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (tzn., kiedy to z jego winy dochodzi do gorszących awantur, były małżonek upija się, albo znęca się psychicznie lub fizycznie nad pozostałymi lokatorami).

NIESTETY nie ma możliwości uwzględnienia żądania eksmisji, jeżeli wyłącznym właścicielem mieszkania jest ten małżonek, który zachowuje się nagannie.

W takiej niefortunnej sytuacji pozostaje jedynie uregulowanie przez sąd konkretnych zasad, jak: który z małżonków będzie korzystał z określonych pomieszczeń, a jakie pozostaną do wspólnego korzystania.

 

Paweł Siejak